foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Serdecznie witamy na stronie Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich. Z Nami wygracie swoją przyszłość!

Powiatowy Zespół Szkół

im. Władysława Reymonta

plendees

Logowanie

Gościmy

Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.

Visitors Counter

1854293
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
3683
3919
7602
1822412
11199
97444
1854293

Your IP: 34.200.243.114
2020-08-03 23:40

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 - 8:00 o'clock

Countdown
expired


Since

Konsultacje w szkole

Zasady bezpieczeństwa opracowane zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół

Od 1 czerwca br. na terenie budynków szkoły przy ul. Parkowej 8 i przy ul. Wrocławskie 18 mogą odbywać się konsultacje dla uczniów LO, Technikum i Branżowej Szkoły 1 st.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 • Uczniowie otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
 • Konsultacje mogą odbywać się w określonych w harmonogramie konsultacji salach.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów.
 • Uczeń nie może umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w Jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas musi pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • Na terenie szkoły uczeń musi mieć osłonięte usta i nos (maseczka, przyłbica itd.) W drodze do i ze szkoły uczeń zgodnie z aktualnymi przepisami nie musi korzystać z osłony na usta i nos, natomiast powinien zachować dystans społeczny (zgodnie z aktualnymi przepisami).
 • Przed wejściem do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce, a jeżeli ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji musi natychmiast umyć ręce mydłem.
 • W szkole uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 • Uczeń zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
 • Uczeń unika większych skupisk osób, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, szatni, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli uczeń korzysta z biblioteki szkolnej, wcześniej powinien zapoznać się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek w okresie od 1 czerwca 2020 r.
 • Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy określa odrębny dokument „Zasady korzystania z biblioteki szkolnej od dnia 1 czerwca 2020 r.”
 • Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk  - wszystkie osoby wchodzące do szkoły są zobligowane do korzystania z niego.
 • W szkole prowadzone są ciągłe prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal do konsultacji, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 • Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy.
 • W szkole jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Na tablicach w korytarzach budynków umieszczone są numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • W przypadku konieczności szybkiej komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich nauczyciel/pracownik szkoły kontaktuję się z Nimi telefonicznie – numery telefonów znajdują się w edzienniku.
 • Nauczyciele wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Konsultacje indywidualne oraz grupowe zorganizowane są z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 • Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów i podręczników.
 • Salę, w której organizowane są konsultacje, jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
 • Nauczyciele zwracają uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu (dotyczy również korytarz).

Dyrektor PZS

Rafał Szkwerko

2020 Copyright Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich Rights Reserved