foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Serdecznie witamy na stronie Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich. Z Nami wygracie swoją przyszłość!

Powiatowy Zespół Szkół

im. Władysława Reymonta

W 1940 roku dał się dobrowolnie aresztować Niemcom, by trafić do obozu w Auschwitz i móc opisać popełniane tam zbrodnie. Po ucieczce z obozu zdobywał tajne informacje na temat działalności NKWD i UB, narastającego terroru, działalności niepodległościowego podziemia zbrojnego i fałszerstw wyborczych. Po wojnie aresztowany i okrutnie torturowany przez UB, został skazany na śmierć i rozstrzelany w 1948 roku. Nigdy nie ustalono, gdzie został pochowany. Wg angielskiego historyka prof. Michaela Foota był jednym z sześciu najodważniejszych żołnierzy w historii  II wojny światowej.
Historię życia i tragicznej śmierci Witolda Pileckiego opowiedział nam p. Piotr Stanek - doktor nauk historycznych z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na zajęciach on-line w klasie 2 LOb w dniu 2 marca br. 
 
Organizacja zajęć: Emilia Buczak
received 283544956489905

2021 Copyright Powiatowy Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Obornikach Śląskich Rights Reserved