ORGANIZACJA PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z WYDAWNICTWEM NOWA ERA

1. Uczniowie zbierają się przed salami około godziny 8:30, lekcje w tym dniu dla  uczniów klas maturalnych są zredukowane. 

2. Uczniowie do momentu zajęcia miejsc przy stoliku powinni mieć założoną maseczkę  zasłaniającą  usta i nos. 

3. Około 8:45 uczniowie wchodzą do sal po okazaniu dokumentu i wylosowaniu  numerka oraz zajmują wylosowane miejsce.  

4. Podczas egzaminu obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych. 

5. Zdający mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. 

 

Próbny egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00. 

 

Pamiętajcie o długopisach bądź piórach z czarnym atramentem.