Wyniki testu kompetencji językowych są dostępne  na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły, w sekretariacie oraz pod nr tel. 71 310 21 93 (w godz. od 7.00 do 15.00).