Zapraszamy do klasy wielozawodowej w Branżowej Szkole I stopnia!!!