Wykaz podręczników - Liceum Ogólnokształcące:

1LOa - klasa humanistyczna

1LOb - klasa matematyczno-geograficzna

1LOc - klasa biologiczno-geograficzna

1LOd - klasa dwujęzyczna

1LOe - oddział przygotowania wojskowego

 Uwaga !!! podręcznik i ćwiczenia z języka włoskiego dla klas 1 LO: Nuovissimo Progetto Italiano  Corso di lingua e civilta italiana A1-A2  Libro dello studente - PODRĘCZNIK, autorzy:  L.Ruggieri, S.Magnelli, wydawnictwo: Edilingua, nr dopuszczenia: 1116/1/2021

Nuovissimo Progetto Italiano  Corso di lingua e civilta italiana A1-A2 Quaderno degli esercizi - ĆWICZENIA, autorzy:  L.Ruggieri, S.Magnelli, wydawnictwo: Edilingua, nr dopuszczenia: 1116/1/2021

 

Wykaz podręczników - Technikum:

1Th - technikum hotelarstwa

1Tr - technikum reklamy

Wykaz podręczników - Branżowa Szkoła I stopnia:

1BS

 

Podręczniki do klas: 2 i 3 Branżowej Szkoły I Stopnia: Branżowa Szkoła I stopnia

Podręczniki do klas: 2, 3, 4 i 5 Technikum: Technikum

Podręczniki do klas: 2, 3 i 4 LO: Liceum Ogólnokształcące