Klasa 1LOa, pracując na lekcjach języka polskiego metodą przekładu intersemiotycznego, wykonywała ilustracje do wybranych fragmentów Apokalipsy św. Jana, próbując tym samych zrozumieć tę tajemniczą księgę biblijną.