Karol von Holtei
Miał on wszystkie wady i wszystkie cnoty
artystycznej natury, tej natury często dziwnej
częstokroć niezrozumiałej na pierwszy rzut oka, a sympatycznej zawsze po bliższym poznaniu.

 

Napisał o Holteiu Teodor Jaske-Choiński, znany powieściopisarz, krytyk
i publicysta, który poznał poetę w ostatnich latach jego życia.

Karl von Holtei urodził się we Wrocławiu w 1798 roku, w rodzinie austriackiego rotmistrza. Wcześnie osierocony znaczna część swego dzieciństwa spędził u krewnych w Obornikach śląskich. Pragnąc uzyskać samodzielność w wieku 16 lat zaciągnął się do wojska i wziął udział w schyłkowej fazie wojen napoleońskich. Szybko jednak porzucił karierę wojskową, by rozpocząć studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Był współredaktorem wrocławskich czasopism zajmujących się zagadnieniami literatury, sztuki oraz życia teatralnego Śląska. Twórczość literacka rozpoczął od poezji lirycznej. Rozgłos przyniósł mu wydany w 1830 r. zbiór "Schlesische Gedichte" ("Wiersze Śląskie") pisany gwarą śląską. Najbardziej znanymi utworami dramatycznymi Holteia były: "Stary wódz" - polonofilska sztuka o Tadeuszu Kościuszce, niezwykle popularna w Niemczech, zwłaszcza po powstaniu listopadowym oraz melodramat "Stanisław",  którego akcja koncentruje się wokół epizodu konfederacji barskiej. Świadectwem związków z Polska są też poematy poświęcone naszym rodakom m. in. "Ostatni Polak", opowiadający o ostatnim królu Rzeczypospolitej.

Holtei żywo interesował się naszym krajem, znany był jako przedstawiciel polskich studentów. Występował przed władzami pruskimi w obronie Polaków posądzony o nielegalną działalność polityczną. Spotkał się też z powstańcami - więźniami twierdzy świdnickiej. Znał osobiście m. in. Adama Mickiewicza. Karol von Holtei był dyrektorem opery we Wrocławiu i Rydze. Mieszkał też w Grazu w Austrii. Zawsze jednak był najściślej związany z Wrocławiem i Obornikami. W naszym miasteczku znajdowała się jego posiadłość, w której żył i tworzył. Tu wziął ślub z Marią Luisą Roge. W wierszach poświęconych Obornikom opiewał krajobrazowe i klimatyczne walory naszych okolic. Dzięki niemu wzrosło zainteresowanie Obornikami. Inwestycje zamożnych Wrocławian przekształciły podwrocławską wioskę w atrakcyjny ośrodek sanatoryjny. To m. in. Holteiowi zawdzięczamy fakt, iż trakcja kolejowa Wrocław - Poznań została poprowadzona przez nasze miasteczko. Bez wątpienia Karl von Holtei należy do grona osób najbardziej zasłużonych dla Obornik w całych dziejach miasteczka. Poeta zmarł we Wrocławiu w 1880 r. To nie przypadek, iż pomnik poświęcony jego pamięci stanął na miejscu znanym jako "Wzgórze Polskie" - postać Karla von Holteia uosabia bardzo ważne idee. Jest on przykładem człowieka całym sercem zaangażowanego dla dobra naszej małej ojczyzny. Holtei to przyjaciel Polski działający na jej rzecz w czasach dla niej najtrudniejszych. Może więc uchodzić za symbol tak ważnego polsko - niemieckiego pojednania. Mając na względzie wyjątkowe zasługi poety w roku 1997 podczas sesji literackiej "Pisarz na przełomie czasów" nastąpiło uroczyste nadanie Liceum Ogólnokształcącemu w Obornikach Śl. imienia Karola Holteia. Rok później przy ulicy Rzeźniczej 32/33 we Wrocławiu odsłonięto pamiątkową tablicę z wizerunkiem poety, dłuta Tomasza Rodzińskiego.

Tradycją liceum są coroczne obchody urodzin Karola Holteia. W czasie ich trwania przybliżamy, szczególnie uczniom klas pierwszych, postać i dorobek pisarski patrona.
Karola von Holteia ukazujemy jako polonofila promującego poprzez swoją twórczość nasze miasto i region. Wykorzystujemy różne formy upowszechniania: poranki poetyckie, widowiska teatralne, wystawy plastyczne i fotograficzne, sesje popularno-naukowe.

Popularyzacji twórczości pisarza służy także nasza współpraca z Instytutem Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Cennym źródłem wiedzy o patronie stała się napisana przez pracownika wyżej wymienionej uczelni dr Leszka Dziemianko praca doktorska o życiu i twórczości Karola Holteia.
Na imprezy poświęcone patronowi zapraszane są osobistości z całego powiatu zajmujące się kulturą,  kultywowaniem tradycji lokalnej, promowaniem naszego regionu, mający na uwadze zachowanie oryginalności naszego regionu.