1 IX 1999 r. w przepięknie położonym budynku przy ul.Parkowej 8 utworzono Zespół Szkół Zawodowych z przejętej przez Starostwo Trzebnickie filii Szkoły Rolniczej w Wołowie.
W pierwszym roku działalności szkoły naukę rozpoczęło 240 uczniów.
Do dyspozycji było 8 pracowni. Uczniowie kształcili się w klasach Liceum Ekonomicznego oraz Szkoły Zawodowej o kierunku ogrodnik terenów zielonych. Oprócz Oborniczan uczyła się tu młodzież, m.in. z Trzebnicy, Żmigrodu, Korzeńska, Osoli oraz Rościsławic. Dzięki nowej szkole wielu absolwentów szkół podstawowych mogło zdobyć średnie wykształcenie na miejscu.

Dyrektorem szkoły została Pani Dobrosława Herman.

W 2001 r. szkole nadano im. Władysława Stanisława Reymonta.

Pod koniec 2002 r. szkoła otrzymała nazwę Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich.

Od 2004 r. dyrektorem szkoły była pani Teresa Przybylska.

W ramach Powiatowego Zespołu Szkół powstawały nowe kierunki kształcenia w Technikum Ekonomicznym, Technikum Architektury i Krajobrazu, Technikum Informatycznym, Liceum Profilowanym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

W roku szkolnym 2007/2008 w ramach projektu „Pracownie Komputerowe dla szkół” w całości wyposażono nową pracownię komputerową, a także zakupiono nowoczesne urządzenia multimedialne. Dzięki temu szkoła zyskała większe możliwości kształcenia.

W roku szkolnym 2009/2010 nastąpiło połączenie Powiatowego Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta  i Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Holteia. Dyrektorem Szkoły został Pan Sławomir Szypulski.

Od samego początku działalności szkoły, nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy zarówno naukowe
jak i sportowe. Wielu z nich otrzymało Stypendia Starosty, Stypendia Prezesa Rady Ministrów, czy też zajęło czołowe miejsca w różnego rodzaju konkursach. Nasza młodzież jest głęboko zaangażowana w działania na rzecz środowiska lokalnego.

Liceum Ogólnokształcące im. K. Holteia

Idea powołania liceum ogólnokształcącego w Obornikach Śląskich narodziła się na początku lat dziewięćdziesiątych.Inicjatorami powstania naszej szkoły byli rodzice i nauczyciele. Aktywna i zdeterminowana postawa grupy osób zainteresowanych utworzenie liceum w naszym mieście, znalazła zrozumienie wśród władz oświatowych, poruszyła gremium nauczycielskie oraz bardzo zainteresowała uczniów – absolwentów szkół podstawowych.

Organizowanie szkoły odbywało się przy dużym zaangażowaniu środowiska lokalnego, a także rodziców i nauczycieli. W pierwszym etapie tworzenia liceum uczestniczyli: Grażyna Kral, Artur Adamski, Wioletta Masiuda, Ryszard Cymerman, Ewa Ozimina, oraz były burmistrz miasta, Eugeniusz Jakubiak. Rezultatem działań tej grupy ludzi był sukces – powstanie liceum.

Pierwsza klasa obornickiego liceum otwarta została w roku szkolnym 1992/93 w murach Szkoły Podstawowej nr 1. Dyrektorem Liceum został Ryszard Cymerman. Powstała Rada Szkoły, w której bardzo aktywnie na rzecz liceum działał Stanisław Żelazko. W następnym roku do dyspozycji Liceum oddano budynek przy ul. Wrocławskiej 18. Rozwój placówki następował stopniowo. Zwiększyła się ilość klas, uczniów i nauczycieli. Pierwszy egzamin dojrzałości uczniowie zdawali w roku szkolnym 1995/96, w już zaadoptowanym na potrzeby oświatowe budynku po Zakładzie Odzieżowym „Kodim”.

Początkowo nasze Liceum nie posiadało patrona. Sytuacja ta zmieniła się w 1997 r., gdy społeczność szkolna dokonała wyboru Karola  Holteia. Wybór ten podyktowany był krzewieniu kultury regionalnej, rozwojowi patriotyzmu lokalnego oraz oddaniu czci tym nie-Polakom, którzy Polsce poświecili swe serce i czyny. Holtei w swoich sztukach sławił polskich bohaterów narodowych i podkreślał prawo naszego narodu do niepodległości.

Więcej na temat historii LO: http://mathlo.prv.pl/historia.html