Drodzy Ósmoklasiści !!! Serdecznie zapraszamy do PZS !!!!

Pozostały ostatnie wolne miejsca:

w klasie matematyczno-geograficznej;

 w klasie dwujęzycznej;

w oddziale przygotowania wojskowego;

w Branżowej Szkole I stopnia;

na kierunku technik hotelarstwa.

W rekrutacji uzupełniającej wnioski będą przyjmowane w budynku przy ul. Parkowej 8 (sekretariat) w terminie od 1 do 3 sierpnia 2023 r. - więcej informacji pod nr tel. 71 310 22 23

termin próby sprawnościowej (oddział przygotowania wojskowego): 4 sierpnia 2023 r. godz. 9.00 budynek LO przy ul. Wrocławskiej 18

termin testu językowego (klasa dwujęzyczna): 4 sierpnia 2023 r. godz. 12.00 budynek LO przy ul. Wrocławskiej 18

9 sierpnia 2023 r. - ogłoszenie list zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej 

od 10 do 17 sierpnia potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły (dostarczenie oryginałów dokumentów)

18 sierpnia ogłoszenie list przyjętych w rekrutacji uzupełniającej

 

OFERTA EDUKACYJNA

Więcej na temat terminów rekrutacji: HARMONOGRAM REKRUTACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PZS

Oddział przygotowania wojskowego posiada rekomendację Ministerstwa Obrony Narodowej.