Gazetka Szkolna nr 1 (maj 2021): Gazetka_Szkolna_nr_1

Gazetka Szkolna nr 2 (czerwiec 2021):  Gazetka_Szkolna_nr_2

 Gazetka Szkolna nr 3 (październik, listopad 2021): Gazetka Szkolna nr 3

Gazetka Szkolna nr 4 (grudzień 2021): Gazetka Szkolna "Holtei pod Lupą" nr 4